Cassecroute

Het tijdloze ontwerp van Cassecroute werd door Dils & Mander omgevormd tot een betonnen variant. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan het beperken van het gewicht van de balken alsook aan het ontwerpen van een schroefbare verbinding met het stalen onderstel.